Moslavina

Moslavačka gora

Skrivena od očiju, ali blizu srca.

500 milijuna godina prošlosti

Moslavačka gora je prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja regije Moslavina, velike krajobrazne, geološke i biološke raznolikosti te bogate kulturno-povijesne i tradicijske baštine s vizijom uključenja u Asocijaciju europskih geoparkova (EGN) i Svjetsku UNESCO-vu mrežu geoprakova. Moslavačka gora u sebi krije tajne svoje gotovo 500 milijuna godina stare prošlosti. Sedimentne stijene s oboda kristalinika Moslavačke gore čuvaju zapis o široj evoluciji Panonskog bazena i životu u nekadašnjem velikom jezeru koje je prekrivalo ovaj prostor. Florističkim istraživanjima Moslavačke gore utvrđene su 242 biljne vrste, od kojih su 55 zaštićene (5 strogo zaštićene i 2 ugrožene). Istraživanjem faune utvrđeno je 155 životinjskih vrsta, od kojih su 84 zaštićene (71 strogo zaštićene i 27 ugroženo).